“La gran llum que albirà llunyaníssima Isaïes, la veren de prop, damunt d’ells, els pastors”

25 12 2011

 

“Les tenebres que voltaven els pastors de la nit de Nadal eren simplement físiques. Però, ¿per què no, imatge material de les altres tenebres del món: les morals? I potser els pastors també anaren un poc, espiritualment, en tenebres: les de la ignorància, les d’una simplicitat extrema, pròpia dels qui viuen al ras. I el Messies venia per a evangelitzar-los a tots: en primer lloc als voltats per grans i complexes tenebres. Però també als senzills. Que no és cosa fàcil; tant, que l’Evangeli dóna com a signe de cosa molt extraordinària (més encara que tot allò de que els cecs veuen, i els coixos boten i els morts ressusciten, i que siguen sanat els mesells), el fet que ‘els pobres són evangelitzats’.

Les tenebres dels pastors no eren al·ludides per Isaïes, per Zacaries i Sant Lluc; eren, a més de gent senzilla, religiosa, com ho demostra que després de veure a Maria a Josep i al nadó gitadet en el pessebre, ‘se’n tornaren glorificant i lloant Déu’. Les tenebres, no. Però la llum sí. La gran llum que albirà llunyaníssima Isaïes, la veren de prop, damunt d’ells, els pastors. I l’alegria també; l’alegria que es traslluïx en eixes lloances dels pastors en el camí. L’alegria que pinta el profeta quan diu allò que hem vist abans: ‘Has multiplicat la seua alegria, has fet esclatar el seu goig; un goig davant de Tu, com els qui arrepleguen la collita…’

¡Com els que arrepleguen la collita! Les lloances dels pastors eren com cançons de batre, com càntics de verema. I és que, de veres, venien de la primera sega de blat de la Nova Llei; de la primera verema venien.”

Martí Domínguez, Isaïes, profeta de Nadal, col. Rent núm. 2, Editorial Denes, 2008.