La revista ‘Oikumene’ es fa ressò de la presentació a Barcelona de ‘Federalisme, personalisme, ecumenisme’, de Denis de Rougemont

7 07 2013

EL NÚMERO 95 DE LA PUBLICACIÓ TRIMESTRAL DEL CENTRE ECUMÈNIC DE CATALUNYA INFORMA SOBRE L’ACTE CELEBRAT EL 27 DE MAIG PASSAT A LA LLIBRERIA CLARET

Centre Ecumènic de Catalunya

VIRTUALITATS DE LA REFORMA CALVINISTA

 

L’any 2009 es commemorà arreu del món el Vè centenari de Joan Calví (1509-1564). En part superat al nostre país el clima enrarit que estranyament no ens deixava captar les grans aportacions de la Reforma, era d’esperar que a hores d’ara un esdeveniment religiós i social d’aquesta rellevància no passaria desapercebut. I fou així, especialment a València. Gràcies a l’empenta del Grup d’investigació i cosmopolitisme del Departament de filosofia del dret, moral i política de la Universitat, durant els dies 16-18 de novembre de 2009 se celebraren en aquesta ciutat unes jornades internacionals d’alt nivell sobre “Calvinisme i Modernitat”. Com a fruit d’aquelles jornades, l’any 2010, a la col·lecció Rent, de l’editorial Denes, apareixia l’assaig “Federalisme, Personalisme, Ecumenisme – La inspiració europea”, de Denis Rougemont, cristià reformat suís, traducció, introducció i notes de Joan Alfred Martínez i Seguí, com oportunament informà Oikumene (n. 85, 2010, 10). Més endavant, el desembre d’aquest any passat, a cura del mateix Joan Alfred Martínez, d’August Monzon i d’Ana Colomer, Publicacions de la Universitat de València publicava “Soli Deo Gloria – El llegat de Joan Calví (1509-1564) i la construcció de la modernitat”, un volum de 375 pàgines que inclou, amb la introducció pertinent, les aportacions dels diversos col·laboradors de les jornades distribuïdes en sis blocs i un colofó. Finalment, d’ambdues unitats bibliogràfiques se’n féu la presentació a la sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, de Barcelona, el dia 27 de maig, amb intervencions de Joan Alfred Martínez, August Monzon, Joana Ortega i Joan Botam, com a moderador. De la Reforma en som tots hereus, digué el moderador. Per això, amb visió de present, com es desprengué de les sintonies manifestades pels presentadors, tant de bo que, fidels a les prioritats del Regne, reconciliats els uns amb els altres, els cristians siguem capaços de valorar als nostres dies les tradicions espirituals de les Esglésies.

Ressenya de “Federalisme, personalisme, ecumenisme” a Oikumene

26 01 2011

EL BULLETÍ DEL CENTRE ECUMÈNIC DE CATALUNYA ES FA RESSÒ DEL LLIBRE DE DENIS DE ROUGEMONT

 

 

«D’un dels inspiradors del moviment paneuropeu, animador, entre altres, de les reunions ecumèniques del Club du Moulin Vert i col·laborador de la revista Esprit, fundada per Emmanuel Mounier, Joan Alfred Martínez i Seguí acaba de traduir i editar tres textos de màxima actualitat amb vista al moviment ecumènic. En efecte, no basta de fer ecumenisme sobre bases bíbliques i teològiques. L’ecumenisme és una espiritualitat amb implicacions temporals. Se sent més a casa amb visions federals de la societat, respectuoses amb la persona i amb les llengües, cultures i tradicions que els pobles, com a subjectes actius i passius, han generat. És de agrair que algú durant els anys trenta i quaranta del segle passat, amb la terrible amenaça dels règims dictatorials, ho fes avinent. El seu és un missatge vàlid encara.»

Oikumene, núm. 85, 2010, p. 10