“Va carregar sobre si mateix la nostra humanitat”

6 04 2012

«Crist nostre Senyor va vindre i va carregar sobre si mateix la nostra humanitat. Ell esdevingué el Fill de l’home. Va patir fam, set, treball dur i temptació. Tot el poder era seu, però Ell va elegir lliurar-se per amor i servici als hòmens. No va forçar ningú a creure. Sant Pau parla de la llibertat de Crist. No va coaccionar ningú. S’hi va buidar i va esdevenir un servent. Va mostrar el camí del verdader lideratge venint a servir, no a ser servit. Ens va deixar el seu exemple i nosaltres hem d’imitar-lo. Ens va ensenyar que el seu regne no és d’aquest món. No necessitava pompa ni circumstància per a provar que era el Fill de Déu.»

Dorothy Day, Escrits de pau en temps de guerra, Col·lecció Rent núm. 11, Editorial Denes, 2011.