‘La sang dels pobres’

22 07 2012

«Ací tenim la història de sant Ignasi de Sardenya, un caputxí que acaba de ser canonitzat el passat octubre.[1] Ignasi solia eixir del monestir amb un sac per a arreplegar diners de la gent del poble, però mai demanava a un mercader que havia construït la seua fortuna defraudant els pobres. Francino, l’home ric, bramava d’indignació cada vegada que ell passava per la seua porta, en veure’s tan ignorat (encara que açò sembla més increïble que el punt culminant de la història). La seua preocupació, però, no era perdre l’ocasió de donar almoina, sinó la por que tenia a l’opinió pública. Va anar a queixar-se a la comunitat i el superior manà sant Ignasi que demanara al mercader la propera vegada que isquera.

“Molt bé”, va dir Ignasi obedientment. “Si així ho desitgeu, pare, hi aniré, però jo no permetria als caputxins alimentar-se de la sang dels pobres.”

El mercader rebé a Ignasi amb molt d’afalagament i li donà una generosa almoina, dient-li que vinguera de nou en el futur. Però només eixir de la casa amb el sac al muscle, començaren a caure gotes de sang del sac. Es van escórrer per la porta de Francino, pel carrer i fins al monestir. Per tot arreu on Ignasi anava un fil de sang el seguia. Quan va arribar al monestir, deixà el sac als peus del superior. “¿Què és això?” exclamà el superior. “Açò”, digué sant Ignasi, “és la sang dels pobres”.»

Dorothy Day, Escrits de pau en temps de guerra, Denes, 2011.


[1] Vincenzo Peis (Laconi 1701 – Càller 1781) ingressà amb el nom d’Ignazio en el noviciat caputxí de Càller en 1721, on va professar l’any següent. Residí en diferents convents de l’illa i fou frare mendicant per tota Sardenya. La seua figura corbada i absorta en la pregària del rosari mentre mendicava pels carrers esdevingué ben popular. Centenars de persones s’acostaven al frare buscant ajuda i consell espiritual. Ja en vida adquirí fama de santedat i se li atribuïren alguns miracles. Fou canonitzat pel Papa Pius XII el 21 d’octubre de 1951. La festa litúrgica de Sant Ignasi de Laconi se celebra l’11 de maig.