“Pel camí tornarem a trobar Crist, que és la veritat”

31 12 2011

«Jo pense», prosseguí sor Severina, «que no cal témer el dolor. Hi ha un dolor inevitable, inherent a la condició humana, i aquest cal saber combatre’l i convertir-lo en amic. No cal témer, pense, ni tan sols la desesperació; fins i tot Jesús, a l’inici de la seua interminable agonia, de l’agonia que encara dura, es cregué abandonat i tingué un instant de desànim. És humà, si l’Evangelista conta la veritat, és fins i tot diví desesperar-se, si és sincerament, seriosament i per coses fonamentals. Però no he perdut l’esperança que de qualsevol manera es puguen crear noves formes d’heroisme, de santedat, de devoció, de consagració a les universals veritats humanes».

«Què podem fer, doncs?», preguntà don Gabriele.

«No perdre mai la nostra indignació moral enfront de la injustícia. No abandonar mai la recerca de la veritat, ni tan sols enmig de la ‘nit fosca’. Pel camí tornarem a trobar Crist, que és la veritat.»

Ignazio Silone, Severina, col·lecció Rent núm. 7, Editorial Denes, 2010, p. 64.