‘Llorente per descobrir: el poeta religiós’, ressenya de Josep Enric Estrela a ‘Serra d’Or’

12 06 2011

TEODOR LLORENTE. LO FOC SAGRAT DE LA FE. ANTOLOGIA DE POESIA RELIGIOSA. INTRODUCCIÓ I SELECCIÓ DE RAFAEL ROCA, «RENT», 9, DENES, PAIPORTA, 2010

«L’editorial Denes ha editat una antologia poètica del qui fou patriarca de la Renaixença al País Valencià: Teodor Llorente, a càrrec de Rafael Roca, el màxim coneixedor de la trajectòria vital i la producció literària del prestigiós i erudit lletraferit i periodista valencià. Roca aplega dinou composicions, precedides d’un rigorós i concís estudi introductori, el qual inclou, en un primer terme, referències a la trajectòria vital i la producció literària, periodística i política de Llorente, que donen pas a uns elaborats comentaris sobre la dimensió, els motius i la fixació cronològica del corpus poètic que arreplega el volum. Com assenyala l’antòleg, Teodor Llorente confegí gran part dels poemes de temàtica religiosa durant l’època de senectut. I, en contrast amb l’alta formació intel·lectual del qui fou director de Las Provincias, aquestes composicions acostumen a tenir un aire i uns motius popularistes, i sovint presenten una estructura narrativa en la qual deambulen personatges i tipus populars, molts dels quals vinculats a l’àmbit eclesiàstic. Altrament, també hi ha poemes que palesen de manera explícita la cordial relació que mantingué amb figures literàries del moment, com Jacint Verdaguer, i la devoció del poeta valencià envers la Mare de Déu, especialment la dels Desemparats i la de Montserrat. Així mateix, tancant el volum, el lector també hi trobarà poemes en què Llorente es “despulla” espiritualment sobre el paper i, seguint els patrons d’arrel romàntica, exalta els seus patiments espirituals, o declara les últimes voluntats.»

Serra d’Or 618, juny 2011, p. 78 (510)