“Una tendresa poètica infinita”

7 05 2011

 

«La vivència de Déu i el creixement espiritual d’aquesta dona són d’una tendresa poètica infinita. Filarà de mica en mica el seu destí, tot sentint fermament el deure que el fet de narrar ha tingut en la història d’Occident: “Jo sé que tinc en aquests temps un deure a la vida, i, en aquest estat de la meva vida, el meu deure és pròpiament el d’escriure, d’anotar, de conservar.” L’escriptura esdevé pont, metaxú, engatjament amb la realitat, i d’aquesta manera Etty, des de la voluntat del relat –que en definitiva és l’única manera de dir quelcom sobre nosaltres–, es converteix en una cronista més del seu temps. En una cronista més de tants i tants galions naufragats que ens ajuden a construir, des de la mirada creativa cap al passat, el nostre temps present.»

Adrià Chavarria, Etty Hillesum. Un ungüent per a tantes ferides, Denes, 2011.