En record d’Adrià Chavarria

6 11 2009

 

adriA__chavarria

 

És impossible que dos éssers humans siguen un i, amb tot, respecten escrupulosament la distància que els separa, si Déu no està present en cadascun d’ells. El punt de convergència de les paralel·les és l’infinit.

Simone Weil

El nostre amic, Adrià Chavarria, professor d’història, filòsof, poeta, assagista i director de la revista literària catalana Rels, va morir el 31 d’octubre del 2009, després d’una curta i greu malaltia que li van diagnosticar el passat mes de maig. El vam conéixer fa un any amb motiu de la seua participació en un seminari sobre Simone Weil organitzat per Emilia Bea a la UIMP de València, i des del primer moment vam tindre una gran empatia. Setmanes després, assistí i participà en la presentació dels llibres de Rent En el món, però no del món, de John Henry Newman, i de l’Autobiografia espiritual de Simone Weil que férem a l’Oratori de Gràcia a Barcelona.

En gener em va presentar la proposta d’un llibre per a Rent sobre la vida i els diaris de l’escriptora jueua holandesa, Etty Hillesum, morta a Auschwitz en 1943. La iniciativa era ben interessant, li la vaig comentar a l’editor Francesc Ferrer, i de seguida la vam incloure en la programació de Rent. Tot seguit, Adrià es posà mans a l’obra en el llibre, que du per títol Etty Hillesum, un ungüent per a tantes ferides.

Malgrat el seu estat, va continuar el seu treball intel·lectual sense descans. Deu dies abans del seu traspàs, em comunicà que ja portava 60 pàgines de l’estudi sobre Etty Hillesum, projecte que l’apassionava com ens va comentar a l’hospital i sempre que parlàvem per telèfon.

Adrià Chavarria unia a la seua sensibilitat religiosa i literària, una simpatia i un interés ben gran cap als valencians, amb una mirada prou diferent a les que sovintegen al Principat. Li agradaren molt les propostes del valencianisme dialògic arreplegades en el llibre Vida amunt i nacions amunt. Pensar el País Valencià en temps de globalització i s’interessava molt per la vida intel·lectual i política valenciana.

La nostra amistat amb ell ha vingut a coincidir amb la commemoració del centenari de Simone Weil, una de les autores, junt a Hannah Arendt i Etty Hillesum, que més admirava. En este any tan intens, va participar també en el monogràfic que li va dedicar Saó a Simone Weil, i la seua ponència en el congrés de València figurarà també en l’edició del pròxim llibre de Trotta, coordinat per Emilia Bea, Simone Weil, la conciencia del dolor y la belleza.

Adrià ha deixat un bon grapat d’amics entre tots els que fem possible Rent i donem gràcies a Déu per la seua amistat.

Descanse en pau.

Agustí Colomer